ചുളളിക്കര വരിക്കമാതൊട്ടില്‍(ആണ്ടുമാലില്‍) തങ്കമ്മ തോമസ്നിര്യാതയായി
  • രാജപുരം: ചുളളിക്കര വരിക്കമാതൊട്ടില്‍(ആണ്ടുമാലില്‍) തങ്കമ്മ തോമസ്(75) നിര്യാതയായി.മ്യതസംസ്‌കാരം 10.08.2018 ന് രാവിലെ 10മണിക്ക് ചുളളിക്കര സെന്റെ് മേരീസ് ദേവാലയത്തില്‍. മക്കള്‍:ഷേര്‍ളി തോമസ്,ജയിനമ്മ സാമ്പച്ചന്‍. മരുമക്കള്‍:തോമസ് ആണ്ടുമാലില്‍,സാമ്പച്ചന്‍.
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *