ജോസഫ് വള്ളിനായിൽ (87) നിര്യാതനായി

ജോസഫ് വള്ളിനായിൽ (87) നിര്യാതനായി
ഭാര്യ മേരി കുന്നത്ത് മാലക്കല്ല്
മക്കൾ: എൽസി തൊഴുത്തുക്കാര മാലക്കല്ല്, ഷാജി വള്ളിനായിൽ കൊട്ടോടി, അനി മച്ചാനിക്കൽ കാനംവയിൽ, ഷൈനി മുതുക്കാട്ടിൽ പയ്യാവൂർ. മരുമക്കൾ സൈമൺ, ഷാജു, സാജു, ബിന്ദു ഒഴുകയിൽ.

Leave a Reply