ഏറംകുളത്തിൽ തോമസ് (ബെന്നി) 52 നിര്യാതനായി

കോളിച്ചാൽ പതിനെട്ടാംമൈൽ ഏറംകുളത്തിൽ തോമസ് (ബെന്നി) 52 നിര്യാതനായി. ഭാര്യ ഷാൻ്റി മാലക്കല്ല് പരിയാത്തുപടവിൽ കുടുംബാംഗം. മക്കൾ: വൃൻ്റാ, ബിനിഷ, ബ്രിനിഷ്. സംസ്കാരം 11-4-2021 മൂന്നുമണിക്ക് മാലക്കല്ല് ലൂർദ്ദ് മാതാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ.

Leave a Reply