കള്ളാര്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായമായി കള്ളാര്‍ മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി 22000 രൂപ നല്‍കി

പൂടംകല്ല്: കള്ളാര്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായമായി കള്ളാര്‍ മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി 22000 രൂപ നല്‍കി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.നാരായണന്‍ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി.

Leave a Reply