സി പി ഐ അയ്യന്‍കാവ് ബ്രാഞ്ച് അംഗം കരിന്ത്രങ്കല്ലിലെ പി.രാമന്‍(കിന്നി) നിര്യാതനായി.

പൂടംകല്ല്: കരിന്ത്രങ്കല്ലിലെ പി.രാമന്‍(കിന്നി) 72നിര്യാതനായി.. സി പി ഐ അയ്യന്‍കാവ് ബ്രാഞ്ച് അംഗമാണ്. ഭാര്യ കാര്‍ത്യായനി. മക്കള്‍ :നാരായണന്‍, രാജു, ഗോപി. മരുമക്കള്‍:സബിത നാരായണന്‍,നാരായണി രാജു.

Leave a Reply