കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബൂർ കോളനിയിൽ കള്ളാർ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകി

പൂടംകല്ല്: കോവിഡ് ബാധിച്ച കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബൂർ കോളനിയിൽ കള്ളാർ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരായ തമ്പാൻ മഞ്ഞങ്ങാനം, ഭാസ്കരൻ ചെറിയകടവ്, രാധാകൃഷ്ണൻ മണികണ്ഠൻ, നിധീഷ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply