പാടിയിലെ താമരശ്ശേരിയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ (78) അന്തരിച്ചു

പാടിയിലെ താമരശ്ശേരിയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ (78) അന്തരിച്ചു.

കോളിച്ചാൽ: പാടിയിലെ താമരശ്ശേരിയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ (78) അന്തരിച്ചു.ഭാര്യ : സേതുകുട്ടിയമ്മ
മക്കൾ : അനിൽ കുമാർ, ആശ
മരുമക്കൾ : ഷാജി, സ്മിത. സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച

Leave a Reply