ആര്‍എസ്എസ് കൊട്ടോടി ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിജയദശമി ആഘോഷിച്ചു.

രാജപുരം: വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം (ആര്‍ എസ് എസ്) കൊട്ടോടി ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ റൂട്ട് മാര്‍ച്ചും, പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വി.കുഞ്ഞമ്പു നായര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ.കെ.വിശ്വനാഥന്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

Leave a Reply