നാല്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് മാലക്കല്ലില്‍ നിന്നും പൂക്കുന്നം കുരിശടിയിലേക്ക് കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി

രാജപുരം: മാലക്കല്ല് ക്‌നാനായ കത്തോലിക്ക ഇടവക സമൂഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി കന്നുവെട്ടിയേല്‍ ബെന്നി അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാല്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് മാലക്കല്ലില്‍ നിന്നും പൂക്കുന്നം കുരിശടിയിലേക്ക് കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി..

Leave a Reply