എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം രണ്ടാം ഘട്ട സർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.

എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം രണ്ടാം ഘട്ട സർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.

രാജപുരം: കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം രണ്ടാം ഘട്ട സർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. 21നും 41 മദ്ധ്യ പ്രായമുള്ള അഭൃസ്ത വിദൃരായ തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ പ്രാഫൈലിംഗ് ആണ് പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടിയ എനുമറേറ്റർമാർ വഴി ഡിജിറ്റൽ പ്ളാറ്റ്ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് തല ഉൽഘാടനം വികസന വിദ്യാ കേന്ദത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ.വിൻസെന്റ് നിർവഹ്ഹിച്ചു. സി.ഡി.എസ്സ്.ചെയർപേഴ്സൺ ആർ.സി.രജനി ദേവി, ഭാരവാഹികളായ സുബി ബിജു, ലീനാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എസ്.ഉമാദേവി, പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, ജി.കാവൃ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply