എസ് ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

രാജപുരം: കോടോം ബേളൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എസ് ടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ശ്രീജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ചാക്കോ, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എസ്.രൂപേഷ്, മെമ്പര്‍മാര്‍, പ്രോമട്ടര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply