പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടത്തി

രാജപുരം: കള്ളാര്‍ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സിന്റെയും ജെ.എല്‍.ജി .യുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടത്തി. കള്ളാറില്‍വച്ച്ി നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ .നാരായണന്‍ വൃക്ഷത്തൈ നല്‍കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply