ചെന്തളത്തെ  ടി.വെള്ളച്ചി  (78) അന്തരിച്ചു.

രാജപുരം: ചെന്തളത്തെ ടി.വെള്ളച്ചി (78) അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ്; ടി.അച്ചു. മക്കൾ: ശാന്ത, ശ്യാമള, ദാമോദരൻ, ഗൗരി, ശ്രീദേവി, രാജൻ, ബാലൻ, ചന്ദ്രൻ. മരുമക്കൾ: ശശി, സരോജിനി, ശശികുമാർ, രാജൻ, ഭാരതി, രാജി, ശോഭ, പരേതനായ ടി.കുഞ്ഞിരാമൻ. സഹോദരങ്ങൾ: നാരായണി, മീനാക്ഷി.

Leave a Reply