മാലക്കല്ല് ലൂര്‍ദ്ദ് മാതാ ദൈവാലയത്തില്‍ കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി

മാലക്കല്ല്: നാല്പതാം വെള്ളിയാഴ്ച യോടനുബന്ധിച്ച് മാലക്കല്ല് ലൂര്‍ദ്ദ് മാതാ ദൈവാലയത്തില്‍ നിന്നും പൂക്കുന്നം കുരിശടിയിലേക്ക് കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി. അരിപ്പറോഡ് ആശ്രമത്തിലെ ഫാ.ജോഷി നെച്ചില്‍മാരില്‍ കുരിശിന്റെ വഴിക്ക് നേത്യത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply