അയ്യങ്കാവ് അരേക്കാട്ട് റിട്ട.ഹെഡ് നഴ്സ് ചിന്നമ്മ വയസ്സ് നിര്യാതയായി.

രാജപുരം: അയ്യങ്കാവ് അരേക്കാട്ട് പരേതനായ കുഞ്ഞൂണ്ണി മാഷിന്റെ ഭാര്യ റിട്ട.ഹെഡ് നഴ്സ് ചിന്നമ്മ 65 വയസ്സ് നിര്യാതയായി. ശവസംസ്‌കാരം നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മകന്‍: അനീഷ് മരുമകള്‍: ശാന്ത,കൊച്ചുമകള്‍: അനുഷ

Leave a Reply