101 വയസ്സായ ബാത്തൂർ കാരണവർക്ക് നാടിൻ്റെ സ്നേഹാദരം.

101 വയസ്സായ ബാത്തൂർ കാരണവർക്ക് നാടിൻ്റെ സ്നേഹാദരം.

രാജപുരം: 101 വയസ്സായ ബാത്തുർ കാരണവർ അന്തിത്തിരിയൻ കുഞ്ഞി തീയ്യന് കോടോംബേളൂർ പഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാർഡ് നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. സി.എച്ച്.കുഞ്ഞമ്പു എം എൽ എ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പി.ദാമോദരൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനികൃഷ്ണൻ, വി.മാധവൻ നായർ, ഇ.കെ.ഷാജി, വി.ബാലകൃഷ്ണൻ ബാലൂർ, പി.എൽ.ഉഷ, സി. ബാബുരാജ്, അനൂപ്, കലാരഞ്ജിനി, നവീൻ രാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രജിത്ത് സ്വാഗതവും ഗിരീഷ് ബാലൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply