ചുള്ളിക്കര ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ഭജനമന്ദിരത്തിൽ മണ്ഡല പൂജാ മഹോത്സവം ഡിസംബർ 25 ന് തുടങ്ങും.

രാജപുരം: ചുള്ളിക്കര ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ഭജനമന്ദിരം പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കലശവും മണ്ഡല പൂജാ മഹോത്സവവും ഡിസംബർ 25 ന് തുടങ്ങും. 25 ന് രാവിലെ 4 മണിക്ക് നടതുറക്കൽ, 6 മണിക്ക് ദീപാരാധന, 7.36ന് കലവറ നിറയ്ക്കൽ,11 മണി മുതൽ സമൂഹ സഹസ്രനാമ പാരായണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ദീപാരാധന, വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ആചാര്യ വരവേല്പ്, പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ, 6.30ഭജന,
9 മണിക്ക് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ. 26 ന് രാവിലെ 5 മണിക്ക് മഹാഗണപതി ഹോമം, പീഠപ്രതിഷ്ഠ, രാവിലെ 6.11 മുതൽ 8.1 8 വരെയുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ അയ്യപ്പൻ, ഗണപതി, സരസ്വതി എന്നീ ദേവീദേവൻമാരുടെ ഛായാചിത്ര പുനഃപ്രതിഷ്ഠ, തുടർന്ന് പ്രതിഷ്ഠാബലി
മഹാപൂജ, പ്രസാദവിതരണം,10.30 ന് മാതൃസംഗമം,12.മണിക്ക് ദീപാരാധന, വൈകിട്ട് 4.30 ന് വിളക്ക് പൂജ.
വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ദീപാരാധന,
6.30 ന് ഭജൻഗംഗ. 27 ന് 4 മണിക്ക് നട തുറക്കൽ, 5 മണിക്ക് ഗണപതി ഹോമം
10.30 ന് ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ,
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 ദീപാരാധന, തുലാഭാരം, അന്നദാനം, വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ദീപാരാധന, 6.15ന് അയ്യങ്കാവ് ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും
താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളത്ത് ,
രാത്രി 9 മണിക്ക് ഭജന ,10.30 ന് ദീപാരാധന, ഹരിവരാസനം തുടർന്നി പ്രസാദവിതരണം.

Leave a Reply