പാണത്തൂർ കല്ലപ്പള്ളി പെരുമുണ്ടയിലെ ആനന്ദ ഗൗഡ ( 72) അന്തരിച്ചു.

രാജപുരം: പാണത്തൂർ കല്ലപ്പള്ളി പെരുമുണ്ടയിലെ ആനന്ദ ഗൗഡ ( 72) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: വനജാക്ഷി. മക്കൾ: മഹേഷ്, സന്ധ്യ, വിജയൻ. മരുമക്കൾ: ദിവ്യ, പ്രേമചന്ദ്രൻ, തേജസ്വിനി. സഹോദരൻ: രാമപ്പ.

Leave a Reply