ലീലാമ്മ മത്തായി അവണൂർ (74)

ലീലാമ്മ മത്തായി അവണൂർ (74)
ചക്കാല കുന്നേൽ കുടുംബാംഗഠ
ഭർത്താവ് മത്തായി അവനൂർ
മക്കൾ
ജോസ് മാത്യു, ഷീബ ടോമി ബിന്ദു സുനില് (UK), ടോമി മാത്യു( Australia)
മരുമക്കൾ.

ശാന്തി ഷിബു, ചാത്തൻപുരക്കൽ, പരപ്പ ടോമി മാത്യു, വെച്ചുവെട്ടിക്കൽ റാണിപുരം . സുനിൽ സ്റ്റീഫൻ നീലനിരപ്പിൽ തിരൂര് ( UK), ഡോണ തോമസ് ഓക്കാട്ട് ഉഴവൂർ(Australia)

കൊച്ചുമക്കൾ.
Shimal, jimal,Bimal,Jis,Jinse,Jibin,Feba,Freya,Francis,Joshuva,& Jeffrin.
സഹോദരങ്ങൾ.
അന്നമ്മ, ബേബി, മറിയക്കുട്ടി, ആലീസ്, അവറാച്ചൻ, തങ്കമ്മ, പെണ്ണമ്മ, കുരുവിള.

Leave a Reply