കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിൽ അംഗൻവാടികളിലേക്ക് മേശ കസേര  എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു.

രാജപുരം: അംഗൻവാടികളിലേക്ക്    മേശ, കസേര എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു . പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റ്‌ ടി.കെ.നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ പ്രിയ ഷാജി അധ്യക്ഷത  വഹിച്ചു. ക്ഷേമകാര്യ  സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ   പി.ഗീത സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply