ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് വാതല്ലൂർ വീട്ടിൽ വി.ഡി.വാസുദേവൻ നായർ (73) നിര്യാതനായി.

രാജപുരം: ബളാംതോട് ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് വാതല്ലൂർ വീട്ടിൽ വി ഡി.വാസുദേവൻ നായർ (73) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പ്രസന്ന കുമാരി. മക്കൾ: ഡി.ദീപേഷ്, (അധ്യാപകൻ ജിഎച്ച്എസ്എസ് ബളാംതോട്), ഡി.ദീപ. മരുമക്കൾ: ജ്യോതി (വില്ലേജ് ഓഫിസ്, പാണത്തൂർ), കെ.സി.മോഹൻ ദാസ്. സഹോദരങ്ങൾ: രാധാകൃഷ്ണൻ, സോമൻ, പ്രഭാകരൻ, ശശിധരൻ, മധുസൂദനൻ (ഗൾഫ്), കൃഷ്ണകുമാരി, ഗീത, സതി. ലത, ലേഖ.

Leave a Reply