ഇന്ധന വിലവർധനവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കുടുംബവും പ്രതിഷേധിച്ചു

ഇന്ധന വിലവർധനവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കുടുംബവും പ്രതിഷേധിച്ചു

കൊട്ടോടി: ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കള്ളാർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ബി.അബ്ദുല്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവനത്തിൽ വച്ചു നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹം

Leave a Reply