റിട്ട.നഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ട് പാണത്തൂരിലെ സൗദാമിനി (54) അന്തരിച്ചു.

രാജപുരം: റിട്ട.നഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ട് പാണത്തൂരിലെ സൗദാമിനി (54) അന്തരിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ്: കൃഷ്ണന്‍ പുള്ളിക്കല്ല് (റിട്ട.പോസ്റ്റ്മാന്‍). മക്കള്‍: ശ്യാംലാല്‍, ശ്രീലാല്‍, ഡോ.ഹരികൃഷ്ണന്‍. മരുമക്കള്‍: അശ്വതി, രേവതി, ഡോ.പ്രയാഗ. (പാനൂര്‍)

Leave a Reply