ബളാംതോട് മുന്തന്റെ മൂലയിൽ പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ കുട്ടപ്പൻ നായർ (80) നിര്യാതനായി.

രാജപുരം: ബളാംതോട് മുന്തന്റെ മൂലയിൽ പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ കുട്ടപ്പൻ നായർ (80) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പരേതയായ പൊന്നമ്മ. മക്കൾ: ജയ (ഗൾഫ്), ബിജു കുമാർ, ജിനി. മരുമക്കൾ: ബീന, സുഹാസ്, പരേതനായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.

Leave a Reply